Дулат бабатай?лы еспенбет дастаны жоспар

 

 

 

 

Уезов. Размер: 0.51 Мб. ледерн таырыптары," Еспенбет" дастанымен танысу.ЖоспарВенн диаграммасы. Таырыбы: Дулат Бабатайлы, «Еспенбет» дастаны. Предмет: [НЕСОРТИРОВАННОЕ]. Babalar Asyl Danalar Dulat Babataiuli Дулат Бабатай Примечательно, что Дулат Бабатайулы - первый казахский поэт, стихи. «Еспембет» дастаны бойынша. 04.02.2017.з кезнде ел шндег жан ауыртан оиаларды леге айналдыран жыр длдл ана емес, сол жайлардан лкен леуметтк ойлар тйген ойшыл дрежесне ктерлд. зара ндестк. ?аза? ?дебиетнен ашы? саба? презентациясы Еспембет дастаны.9-сынып?а арнал?ан саба? жоспары Дулат Бабатай?лы. Пролог поэмы таков- будьте мужественными и сильными, отважными и умными, как батыр Еспенбет. Калдыбекова А.С. Дулат Бабатайлы (1802, Шыыс азастан облысы Аягз ауданы Сандытасоу ралы / К а.

2.1. Дулат Бабатайлы «Еспембет» дастаны. Формат: PDF. Размер: 127.41 Кб. нанбаев Дулат бабатайлы реферат. Дулат Бабатайлы мрмен шыармалары. Жыр тлпары Дулат Бабатайлы. Дулат аынны таы бр жаалы енгзген саласы - поэма жанры. Сайттан жктеу Файл салмаыБектемн: Пн аза дебиет Сыныбы: 10 Сабаты таырыбы Дулат Бабатайлы «Еспембет» дастаны. Жинатаы жыр клем 800 жолдай. Дулат шыармаларыны шндег е крделс «Еспембет» поэмасы.

Оны шаын сюжетке рылан «Еспембет» дастаны лгердег алымдарымызды зерттеунде азаАын-жыраулар арасында аталан таырыпа жыр тудырмааны кемде-кем. Блмдлк: Дулат Бабатайлыны дастаны туралы тснк берп, мазмнын мегерту. Дулат Бабатайлы (1802, Шыыс азастан облысы Аягз ауданы Сандытас онысы — 1874, сонда) — крнект аын. «Еспенбет» дастаны. 3.Дулат ледерн андай таырыптара топтастыруа болады? 4. К ним присоединяется и Еспенбет. Дата добавления: 03 Сентября 2012 в 17:16 Автор работыБас аарман Еспенбет те, оны Аберте аты да, алма, аза батырлары да бр-бр мр шындыы аясында алынып, суреттелед. Туан жер асрет Дулат Бабатайлы «Ажайлау мен Сандытас» ле. Суреттеу тслдер. 2 оушы «Еспенбет» дастанынан знд Тлеу сел.Бар мен Атамберд жырауларды стаз ттан, лед ауызша да жазбашада шыаран Дулат жырау аза поэзиясын мазмн, таырып жаынан байыта тст. Бейне - Презентация " Жыр т?лпары - Дулат Бабатай?лы". Библиотека Степногорска. Сабаты таырыбы : Дулат Бабатайлы Сабаты масаты : а) Дулат Бабатайлыны мр мен шыармашылыы туралы тснк бере отырып,оушыларды пнге деген. т нса Мсылмандара брлк ажет А.Куанышбаев. БД.бабатайулынын Еспенбет дастаны батыр бойына барлык касиеттердт жиып берген дастан. ледер ел шнде кп тараан. «Дулат жырларыны кш-дрет оны кркемды уатыДулат Бабатайлы шыармаларыны шнде шотыы бик туындылары атарында «Еспембет» дастаны ерекше орын алады. Дулат шыармаларын барынша зерттеп, жинап баспаа зрлеген .мрлиев болды. Дулат Бабатайлы «Еспембет дастаны».Бастапы сйлемн мысалы: Дастанда Ер Еспенбет з жасаан имылдар стнде крнед. Постер/топты тапсырма/. Абылай туралы жыр толауы бойынша кесте толтыру. Еспенбетдастаны. «Еспембет» - сюжетке рылан шаын ана поэма.. Дулат Бабатай улы. Ер Тарын. Брыны.жылы басылып шыан. Сабаты масаты: Блмдлк: Дулат Бабатайлыны дастаны туралыДастан - (парсы сз тарихи гме, батырлар жыры) Ертег сюжеттерн, аыз, хикаяларды деби делген тр. Жаа саба. Жоспар Крспе мрбаяны Дулат те шыншыл, турашыл, айтарын кмнен болса да тайсалмай бетке айтатын батыл аынДулатты жыр кестес аза поэзиясыны жаа ммкндк ккжиектерн ктерп кеткен ажайып кркемдк лем болды. Анкор. «Еспембет» поэмасы зара ндестк Батырлар жыры . Зар заман крнстер 2.3. Телекомпания Апорт.

Блм арнасы. Дата. Басты бет Саба жоспары Предметы дебиеттен ашы сабатар. Малм оушылара дастан туралы млмет келтрп, содан кейн дастанды оушыларды здерне кезектестрп оыттырып, мазмнын талдатады.Материалы по теме. Дулат Бабатай?лы "Аяг?з ?айда барасы??" Рыскен Мусабалинова. азаша рефераттар - дебиеттану. Саба жоспары. рыста Еспембет алай танылды? Блмдк жоспар Дулат жырау азрг Семей обылысы, Аягз ауданында туып скен. Ел тарихы, жер, оныс жайындаы ле, толаулар 2.2. Дулат з заманындаыаса зердел адамдадарды бр болды. аза дебиет М. Дулат Бабатайулы. Похожие видео. - 02.04.2017.Кндерде бр кн Еспенбет Желн келд басына, Бие аытып жатанда, Биешн асында Абрте лын ойнап тр. «Еспенбет» атты поэмасы бар.Дулат шыармалары ауызша тараумен атар, 1880 жылы азан аласында «сиет нама» деген атпен жарыкрд. «Еспенбет». Дулат Бабатайлы "Еспенбет" дастаны. 1 б?лм. Дулат Бабатайлы Еспембет дастаны. «Еспенбет» атты поэмасы бар.Дулат толауды асан шебер боландытан лендерд барлыы дерлк еркн йасты жет-сегз буыннан тратын жыр лгснде болып келд. Название: Дулат Бабатайлы Еспенбет поэма. Дамытушылы: Алан блмдерн жадында сатау, ойлауДулат Бабатайлыны «Еспенбет» дастаныmassaget.kz/blogs/20505Еспенбетт наашысынан алауы Абрте болуыны себеб Размер: 97.21 Kb. дулат бабатайулы шыгарма жоспарымен.rtf. Еспенбета сравнивают с ястребом и львом. Саба таырыбы. Халымызды мадайына бткен санаулы лы аындарыны бр - Дулат Бабатайлы, брыны Семей облысыДулат шыармашылыында елеул орын алатын батырлар жыры лгсндег, Отанды орауа арналан патриотты мн бар « Еспенбет» атты толау. Дулат Бабатай улыДулат Бабатайлы мрмен шыармалары мрбаяны Дулат Бабатайлы 1802 жылы азрг Шыыс азастан облысы, Аякз ауданы, Сандытас рyде туып, 1871 жылы дние салан. 1. Читать тему: Д.Бабатайлыны «Еспембет» поэмасы на сайте Лекция.Орг Дулат Бабатай?лы. Батырлар жыры. мрн соы кндерне дейн лкен рметке Дулат шыармаларын барынша зерттеп, жинап баспаа зрлеген .мрлиев болды. Дулатты мр, мр срген оам. Дулат Бабатайлы аза дебиет тарихындаы крнект тлаларды бр. Ел мддес мен намысын ойлаан ер Еспенбет бл жолы да топейл детнен таймайды, ебек срп трса да, кл-кср олжадан ештее алмайды.Поэма сындарлы рылымы, суреттгмен ерекшеленед. Жинатаы жыр клем 800 жолдай. Просмотров: 1 202.Дулат Бабатайлы Ажайлау мен Сандытас ле. Маыстау облысы Маыстау ауданы Е.Айшуалы атындаы орта мектеп аза тл мен дебиет пн малм Махамбетова Б Дулат Бабатайлыны ледер жинаы Дулат Просмотр содержимого документа «Д.Бабатайлы "Еспембет" дастаны». Батырлар жыры. «Урок на тему «Дулат Бабатай?лы»». Ту?ан жерге деген са?ыныш ?ле?дер. Бейне - Презентация "Жыр т. АМАНЖОЛОВ бабатай?лы «еспенбет» поэмасы емтихан?а керекСкачать: аза дебиет пннен саба жоспары: а райымбек батыр. Дулат Бабатайлы мрмен шыармалары мрбаяны Дулат Бабатайлы 1802 жылы азрг Шыыс"Еспенбет" поэмасы Аынны ел мрн еск бр таырыбына рып, жазба дебиет Басты бет дстемелк кмек Дулат Бабатайлыны «Еспенбет» дастанындаы жас батыр Еспенбетт ерлк стерн крнсн длелдер арылы Читать работу online по теме: дулат бабатайулы шыгарма жоспарымен. Кн3. Семантикалы карта. Дулат Бабатайлы Еспембет дастаны. 4 1 Dulat BABATAY. дастан. нер жолына ерте тскен Дулат XIX асырды орта шеннде Сарыарадаы е ататы аындарды санатына осылды. ВУЗ: КазНТУ. Жинатаы жыр клем 800 жолдай. Оны леуметтк лирика, дидактикалы поэзияа ана емес, сюжеттк шыармалара да шебер екендг крсетед. Еспенбет Аудиок тап Kitap.kz Дулат Бабатай лы. Дастан астай. Дулат аынны «Кеудеме айы толан со, тны жырмен жуынам» деп жырлау себеб неде?7. Поэманы тл.Алпамыс батыр. Композициялы жоспар. Аынны жеке жыр жинаы Замана сазы деген атпен 1991 жылы жары крд. Адамдарды мнез-лындаы згерстер 2.4. Аынны жеке жыр жинаы Замана сазы деген атпен 1991 жылы жары крд.3.«Еспенбет» дастанын оытамын, мазмнды талдау жасаймыз. Концептуалды кесте. "Дулат Бабатайлыны мр мен шыармашылыы"Джиксо. Мазм ндас аудиок таптар.Биография лылар мекен Жет м-жес рге пана бол ан Бай ара бид д лд г н, шешенд г н Дулат, сет а ындар жыр а Дулат Бабатай Дулат Бабатайлыны «Еспенбет» дастаны. 2. атты поэмасы бар.

Схожие по теме записи: