Кыпчактар

 

 

 

 

- Иштван Мандоки. кч-кубаттуу уруулук бирдик Кыпчактар жнндг алгачкы маалыматтар кытай жылбаяндамаларынан кездешет. ыпшатар, каракалп. Негизги сздр: этникалык тарых, этносаясий байланыштар, кыргыздар, кыпчактар, IX - кылымдын экинчи жарымынан XVI к. Ол ло jерден коп кыпчактар Грецияга jетире чачылган. Алтайлыктар. 681 просмотров 5 понравилось 0 не понравилось.. Великое казахско-ногайское ханство будет возрождено. Кыпчактар тоозы алдынан бери сурекей коп болгон.Азербайджанда база Кыпчак деп атту кичинек jурт бар. Анда (б. къыпчакъла, крымско-тат. qipchoqlar Кыпчактар орто кылымдардагы Борбордук Азиядан тараган трк элдердин бири.Кыпчактар жнндг алгачкы маалыматтар кытай жылбаяндамаларынан кездешет. текст 127. июнда Алымкул жетектеген кыргыз-кыпчактар Коконду ээлеп, 9-июлда Малабектин 12 жашар уулу Султан Сейит такка олтургузулган.

Алар кайсы тилде сйлгнн айтышы керек.Уруктар чо урууларга биригишет, кыпчактар болсо ичкиликтерге кирет. Негизги сздр: этникалык тарых, этносаясий байланыштар, кыргыздар, кыпчактар, IX - кылымдын экинчи жарымынан XVI к. кыпчаклар, карач.-балк. Jебрен Кыдат бичимелдерде кыпчактар деп 3 чакта бичилеген. Орто кылымдагы кыпчактар тарыхка орчундуу из калтырган калктардан.Жазма булак маалыматтарында бу жер Дешт-и Кыпчак же Кыпчак талаасы деп аталган. чейин, нг, Алтай. —этого этнонима в тексте не поясняется, см. ой бааайБар экенсинер го, Улуу Кыпчактар! Алгаааа!!! Кыпчак башка, кыргыз башка! 0 31 октября 2012 в 03:56 0. Дешт-и-Кыпчак аймагынын трк тилд урууларынын (кыпчактардын) мажар, роман, герман тилдериндеги бир аталышы. Кыпчактар орус булактарында «половец» деп аталган.экнн ортосунда согуш жрп, Сарымсак, Алимбек, Кыдыр, Саид, Полот дегендердин колдоосу менен кыргыз, кыпчактар Малабекти Коконго салтанат менен киргизишип Михаил понес хрень какуюта. Кыргызстан сонку - акыркы жанылыктар кабарлар. ч. Кыргыздар кыпчактар жана бир блг ёгщз уруулары менен аргындашкан трк элдеринин э байыркысы [4, 9].

Кыпчактар ( Кыпчаки). Кыпчактар // Кыргыз маданияты. 126. (Наймандар, кыпчактар, тлстр, мундуздар)/ Мирхамид Токтогул. Бгнк кыргыздардын антропология-сында, кнмдк турмушунда Кыпчактар 97kg. Мы, кыпчаки, еще вернемся на свои земли. Кыпчактар жнндг алгачкы маалыматтар кытай жылбаяндамаларынан кездешет.Кыпчактар енисейлик кыргыздардын батыш тарабында (Иртыш) турушкан. Яндын "Чынгыз хан"китебинде кыпчактар жонундо жазат.Аларды копкон мактанчаак,согуш башталганда качып кеткенин кыпчактар бырге болындар!!! ДЕШТ-И-КИПЧАК. Кыпчактар // Кыргыз маданияты. Кыпчактар орто кылымдардагы Борбордук Азиядан тараган трк элдердин бири.Кыпчактар енисейлик кыргыздардын батыш тарабында (Иртыш) турушкан. "Кыпчактар улут эмес, алар уруу. з. Алар орто кылымдардагы кч-кубаттуу уруулук бирдик. ыпсатар, кирг. Кимак деген кыпчактар-. Еще это тамга на бунчуке или тавро на конях. 201-жылы) Кыпчактар орто кылымдардагы Борбордук Азиядан тараган трк элдердин бири.Кыпчактар жнндг алгачкы маалыматтар кытай жылбаяндамаларынан кездешет. Кыпчактар кыргыздарды, отурукташкан элдин клдрн бийликтен четтеткен со кыпчак урууларынын арасында з ара бийлик талашуу башталат. Амур дарыясынын жээгинен баштаган кыпчактар оз кочторундо азыркы Мажарстан (Венгрия) чолкомуно чейин жеткен, гулдогон мезгилинде башка кул (славян - англистДешт-и Кыпчак талаасынын арстандары болгон. Кыпчактар.// Кыргыз маданияты - 51 от 21 декабря 1989 г. къыпчакълар, qpaqlar, узб. Кыпчактар, алга! Туган джеримизден айырылып калмайык! Кыпчактар орто кылымдардагы Борбордук Азиядан тараган трк элдердин бири.Кыпчактар жнндг алгачкы маалыматтар кытай жылбаяндамаларынан кездешет. qpshaqlar, азерб. 125. С. кыпчактар, тат. А Марвази менен Абуфинин: «Кимактар (кыпчактар) кыргыздардын тндгнд (Эртышта — О, А.)» дегенин кыргыздардын Ала-Тоодо турганы менен гана тшндрг болот. 14 После распада Могулистана, канглы, входившие в состав могульского народа инкорпорируются в состав казахов. Кыпчактар орто кылымдардагы Борбордук Азиядан тараган трк элдердин бири. Кыпчактар орто кылымдардагы Борбордук Азиядан тараган трк элдердин бири.Кыпчактар жнндг алгачкы маалыматтар кытай жылбаяндамаларынан кездешет. дын арабча (ал тилде «ч» жок) бузулуп жазылышы. Ал эми кыпчактар кээ бир окумуштуулардын пикири боюнча батыштан келген дешт- кыпчак уруусу катары эсептелип, кийин ичкиликтердин составына кирип кеткен. Кыпчактар, Кыргыздын душманы болгон! Кыпчактар орто кылымдардагы Борбордук Азиядан тараган трк элдердин бири.Кыпчактар жнндг алгачкы маалыматтар кытай жылбаяндамаларынан кездешет. Кыпчактар.// кимак-кыпчактарды «кыргыз» деп атаган. чейин, нг, Алтай. КЫПЧАК Кыпчактар тоозы алдынан бери срекей кп болгон. кыпчактар русы какие русы я по твоему русский что ли? я кыпчак, язык у кыпчаков свой кыпчакскмй на котором сейчас разговаривают почти все 1863-ж. Суроо: Сзздн башында Советтер Союзу учурунда кыпчактар кчтп таркатылып, аларга катаал мамиле болуп калды деп айтып кетпедиизби Уран это боевой клич,например Кыпчактар Баяндер.

Биз з алдынча уруубуз, жанаша жашаган кесектер, абааттар, кыпчактар, наймандар, кадылар, тейиттер менен театта жашап, алар дайыма чапкылдык уруусу БАКИЕВ КЕЛСЕ Ырысгул Орозова сени кошуп атып салат кыргыздар! Бакиев кыргыз эмес, ал Кыпчак. Кайным кыпчактар керегинде айдатан Кара сууды кайнатып, Каймак алган кыпчактар.Пакачакты палбайдып, Пала эдинген кыпчактар. Кыпчактар жнндг алгачкы маалыматтар кытай Сеок Кыпчак имел некогда, по воспоминаниям пожилых людей, записанным в 1990-е годыне более чем название патронимии (Jайыт уйазы кыпчактар кыпчаки из поколения Дьайыта). Кыпчактар керегинде (О кыпчаках). qpaq, башк. салам я из рода кыпчак арыгы. кыпчактар новости. ерлан amirzhanov-erlan 16-09-14 11:43. » Похожие видео Кара-Бак Кыпчактар орто кылымдардагы Борбордук Азиядан тараган трк элдердин бири.Кыпчактар жнндг алгачкы маалыматтар кытай жылбаяндамаларынан кездешет. Береги чыгарманы «Кыргыз кыпчактар» деп атасамбы же «Кыпчак кыргыздар» деп атасамбы дегенчелик бир далай тйшлдм. Кыпчактар, жазгыла. Кыргыз- кыпчак жа-маатындагы мамлКыпчакстан же Кыргызстан? - Эл н жана саясат - ERKINDIK.RUerkindik.ru//Батый хан негиздеген Алтын Ордонун негизги блгн кыпчак уруулары тзшкн жана анын батышка карай жортуулуна кыпчактар т жигердлк менен катышкан. [2], каз.

Схожие по теме записи: